Andere oogoperaties

De beschreven chirurgische technieken zijn goedgekeurd door meerdere objectieve en wetenschappelijke maatschappijen de tekst van deze website is aanbevolen door de BSCRS (Belgian Society of Cataract & Refractive Surgery) in haar brochures over oogchirurgie, gevolg van deze tekst en uitleg over de chirurgie van het oog, is het werk van verschillende oogartsen, en kan U ook vinden in de medische brochures uitgegeven door de BSCRS.

De BSCRS telt 220 leden, allen oogartsten.

 

Refractieve implanten

Er kan een speciale lens in het oog geplaatst worden om om een hoge bijziendheid, of meer recent een hoge verziendheid te corrigeren. Het inplanten van een lens in het oog zonder de eigen lens te verwijderen, is niet nieuw; ze werd zo’n 30 jaar geleden voor het eerst uitgevoerd. In die tijd waren de gebruikte materialen nog niet van dezelfde kwaliteit als die van nu, maar desondanks werd de lens goed verdragen. Met de kwaliteit van de nieuwe optische instrumenten kan men nu een erg dunne lens inplanten in de achterste kamer van het oog (achter het iris) of in de voorste kamer (vóór het iris). Sommige lenzen ‘zweven’ echt achter het iris of zijn vastgemaakt met spiraaltjes, andere lenzen worden met klemmetjes aan het iris vastgemaakt. Het is aan de chirurg om de patiënt aan te raden welke lens voor hem het meest aangewezen is.

Deze ingreep gebeurt in de operatiekamer, onder plaatselijke of algemene verdoving, naargelang het geval. Een nauwkeurig oogonderzoek gaat aan de operatie vooraf om de diepte van de voorste kamer van het oog te meten, alsook de kromming van het hoornvlies, het netvlies, enz.

De grootste risico’s en complicaties van deze operatie zijn: infectie, glaucoom, het loskomen van het netvlies, halo’s en strooilicht ’s nachts, te grote of te kleine correctie. Deze complicaties zijn echter zeer zeldzaam. Met de nieuwe lenzen (ICL) is het risico op zichtbedreigende complicaties bovendien erg klein en de kracht van de lens kan in de meeste gevallen zeer nauwkeurig berekend worden om iedere refractieve verrassing te vermijden.

Deze ingreep wordt niet terugbetaald door het R.I.Z.I.V., maar sommige verzekeringen zullen de operatie beschouwen als een ander.

ICL

Radiale en astigmatische keratotomie

Vroeger was radiale keratotomie een erg doeltreffende en vaak gebruikte techniek, maar nu wordt ze vooral toegepast om kleine ametropieën te corrigeren of om de voorafgaande cataractoperatie of een andere refractieve operatie te verbeteren bij licht bijziende personen of bij astigmatisme.

Onder plaatselijke verdoving van het hoornvlies worden kleine insnijdingen gemaakt om het gewenste effect van vervlakking van het hoornvlies te verkrijgen.

Glaucoomchirurgie

Een nieuwe techniek is de Stent. Het is een kleine pijp (zie schema) die in het oog is geïmplanteerd dankzij een injector. De interventie wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie, ambulant, en duurt enkele minuten. Het is een filterende interventie, die de stroming van de waterige humor toelaat, zonder toevlucht te nemen tot de traditionele interventie van trabeculectomie. De oogdruk is sterk verbeterd en in de meeste gevallen kan de behandeling met druppels worden onderbroken omdat de intraoculaire druk genormaliseerd is. Deze procedure kan ook worden uitgevoerd bij patiënten die worden geopereerd aan cataract, of zelfs worden uitgevoerd tijdens de interventie van cataract.

Netvlieschirurgie

Netvliesgaatjes of opensplijting van het perifere netvlies worden met de laser behandeld, maar als het netvlies loskomt, moeten de klassieke technieken door een gespecialiseerde chirurg toegepast worden om de best mogelijke visuele scherpte opnieuw te bekomen.

 

Strabismechirurgie

Om het strabismus van een kind te corrigeren, en soms de bijbehorende amblyopie, kan men ingrijpen op de spieren van het oog en deze enigszins verplaatsen. Sommige volwassenen worden alleen om cosmetische redenen bediend.

 

Ooglidchirurgie

Uit te voeren wanneer de vrije rand van het ooglid naar binnen schuift (entropion) of naar buiten (ectropion). De ogen worden dan geïrriteerd door het wrijven van de wimpers of door de gapende palpebrale opening. Blefarochalasis (overtollige huid in het bovenste ooglid) kan ook worden behandeld.

 

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.