Cataractchirurgie

De beschreven chirurgische technieken zijn gevalideerd door meerdere objectieve en wetenschappelijke maatschappijen; de tekst van deze website is  aanbevolen door de BSCRS (Belgian Society of Cataract & Refractive Surgery) in haar brochures over oogchirurgie, gevolg van deze tekst en uitleg over de chirurgie van het oog, is het werk van verschillende oogartsen, en kan U ook vinden in de medische brochures uitgegeven door de BSCRS.

De BSCRS telt 220 leden, allen oogartsten.

drmathys-legende

Cataract

De natuurlijke lens (zie  oog) wordt na verloop van tijd mat: dit is een natuurlijk verouderingsproces. De meeste geopereerde cataractpatiënten zijn ouder dan 65 jaar. Maar sommige mensen krijgen veel vroeger te maken met cataract: diabetici en erg bijziende personen lopen een hoger risico om vroeger cataract te krijgen. Ook sommige systemische ziekten en het gebruik van geneesmiddelen (cortisone) kunnen een rol spelen.

Het belangrijkste teken van cataract is dat het zicht vermindert en vager wordt, ver en / of in de buurt; een slechtere perceptie van kleuren, evenals lichtafwijkingen rond bepaalde puntlichtbronnen, kunnen ook worden waargenomen. Het probleem kan niet langer met een bril opgelost worden.

Dan is een chirurgische ingreep noodzakelijk.

De chirurg, met een kleine snee van 2,2 tot 2,8 mm, verwijdert (in feite, vernietigt door ultrasound) de lens en vervangt deze door een kunstmatige lens, ook wel implant genoemd.

De procedure wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie (zogenaamde “topische” anesthesie); alleen druppels worden een paar minuten voor de operatie op het oog aangebracht. Een klein kalmeringsmiddel wordt meestal gegeven voor het comfort van de patiënt.

Voor zeer nerveuze of angstige patiënten kan een algemene anesthesie worden toegepast, evenals voor speciale gevallen, zoals bijvoorbeeld bij grote bijziendheid, enz.

Deze operatie wordt ambulant uitgevoerd, dat wilt zeggen zonder ziekenhuisopname; de patiënt mag het centrum een uur na de operatie verlaten. Het oog wordt beschermd door een beschermende schelp om een schok te voorkomen. Deze schelp wordt 24 uur na de operatie gedragen en dan alleen gedurende de nacht gedurende een week. De dag na de operatie wordt het geopereerde oog tijdens het consult gecontroleerd om de gezichtsscherpte en de druk van het oog te meten; een zorgblad met alle uitleg over de postoperatieve behandeling (antibiotische oogdruppels en ontstekingsremmende oogdruppels) en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, wordt vervolgens aan de patiënt gegeven. Indien nodig kan het tweede oog vrij snel na het eerste worden geopereerd.

Het doel van de operatie is om de gezichtsscherpte te verbeteren en om de patiënt te laten functioneren zonder voortdurend een bril te dragen; ze kunnen echter worden voorgeschreven om het zicht verder te verbeteren, of zo om te lezen.

Opgemerkt moet worden dat visueel herstel meestal snel is na een operatie; de meeste patiënten kunnen op de eerste dag (en) tv kijken.

Het is belangrijk te weten dat de kosten van deze operatie niet volledig worden gedekt door RIZIV. Een deel van de steriele apparatuur is voor rekening van de patiënt, maar kan worden vergoed door aanvullende verzekeringen (van de onderlinge verzekeringsmaatschappij) of door een particuliere verzekering.

Implant of kunstlens

Er zijn verschillende implanten of kunstlenzen op de markt. De meest gebruikte implanten zijn soepel, plooibaar, injecteerbaar door een kleine incisie.

De dioptrie van dit implant wordt berekend tijdens preoperatieve onderzoeken. Het lijkt interessanter om een goed beeld van ver zonder bril (een bepaald type implant zelfs corrigeert astigmatisme geassocieerd met bijziendheid of verziendheid) te krijgen, en correctieve glazen te dragen voor het lezen.

Sommige patiënten hebben echter andere wensen.

Een nieuw type kunstlens is beschikbaar onlangs om de juiste afstand visie, maar ook aan te sluiten, waardoor het lezen zonder bril.

De studies tonen aan dat de vroegere problemen (aberratie van het licht en vermindering van het contrastzicht) bijna in alle gevallen worden opgelost.

Sommige patiënten kunnen echter meer tijd nodig hebben dan anderen om te wennen aan deze implanten. Het is ook heel belangrijk vooraf te bepalen welk type zicht (van ver, van dicht, progressief voor de computer) het nuttigst is voor elke patiënt, om per afzonderlijk geval het meest aangepaste implant te kiezen.

Deze implanten worden in bijzondere gevallen aangeraden, afhankelijk van het preoperatieve defect (bijziendheid, verziendheid en astigmatisme) en indien zij voldoen aan de specifieke behoeften van bepaalde patiënten. Ze worden niet vergoed door de R.I.Z.I.V., maar kunnen worden vergoed door bepaalde particuliere verzekeringen.

Torisch implant

Bifocaal implant of EDOF

Dit zijn brochures die zijn gepubliceerd door een commercieel bedrijf, met als enig doel om u de werking van deze implanten te laten begrijpen. Deze brochures zijn niet geproduceerd door Dr. Mathys, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. Ze vervangen niet het consult bij uw oogarts.

 

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.