Oogziekten

Hieronder vindt u een korte lijst van de meest voorkomende gevallen waarbij iemand zich moet laten onderzoeken door een oogarts. Deze lijst is evenwel niet volledig, aangezien het onmogelijk is alle ooginfecties in een paar woorden te omschrijven. Zo kunnen bepaalde systemische ziekten het oog aantasten. In dergelijke gevallen zal de huisarts u doorverwijzen naar een oogarts.

Deze korte lijst kan u helpen bij het begrijpen van enkele vaak voorkomende oogproblemen.

1. Het meest voorkomende probleem is vaag zicht: ten gevolge van bijziendheid, verziendheid of astigmatisme kan het zicht onduidelijk zijn. Dit kan verholpen worden met een bril of contactlenzen, of met refractieve chirurgie.

 

BIJZIENDHEID

Als het oog te lang is of als het hoornvlies en de lens de beelden niet goed scherpstellen, worden de lichtstralen geconcentreerd vóór het netvlies. Dit betekent dat een bijziend iemand alles dichtbij goed ziet, maar dat het vertezicht niet scherp is.

 

In de westerse landen is ongeveer 30% van de mensen bijziend.

De bijziendheid zou tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar gelijk moeten blijven, maar door zwangerschap, computerwerk en systemische ziekten kan de graad van bijziendheid veranderen.

VERZIENDHEID

Als het oog te kort is, of als het hoornvlies en de lens niet krachtig genoeg zijn, zullen de lichtstralen achter het netvlies samenkomen.

Dit betekent dat het zicht van een verziend persoon slechter is naarmate de objecten zich dichterbij bevinden. Lichte verziendheid bij mensen jonger dan 40 jaar kan verholpen worden, maar de verziendheid verslechtert wel naarmate men ouder wordt.

ASTIGMATISME

Indien het hoornvlies te gebogen of te vlak is, lijkt het op een rugbybal. De lichtstralen zullen dan op verschillende afstanden van het netvlies geconcentreerd zijn, waardoor het zicht op zowel korte als lange afstand slechter wordt. Dit noemt men astigmatisme en het kan samen met bij- of verziendheid voorkomen.

2. Een andere oorzaak van troebel zicht is presbyopie (ouderdomsslechtziendheid): vanaf hun 45ste hebben veel mensen een leesbril nodig.

 
 

PRESBYOPIE

 

Presbyopie is een gebrek aan accommodatie en daarom van focus. Het lijkt progressief in de richting van 40-45 jaar en wordt steeds moeilijker: het lezen van kleine teksten is moeilijker, vooral wanneer er weinig licht is, worden de voorwerpen dichtbij een beetje vaag. De enige oplossing is om een leesbril op te zetten.

Verziende patiënten worden sneller gehinderd dan bijziende of emmetropische (zij die geen bril dragen). Voor brildragers moet u overwegen of u bifocale lenzen of multifocale of progressieve lenzen wilt om het probleem op te lossen.

In sommige gevallen kan het, afhankelijk van de leeftijd, mogelijk zijn om het probleem op te lossen: een bifocaal of multifocaal implantaat kan het beeld van veraf of dichtbij of zelfs het tussenaanzicht corrigeren.

Deze procedure is vergelijkbaar met een staarprocedure en kan alleen worden uitgevoerd na een volledig onderzoek van het oog tijdens een consultatie, waarbij de voor- en nadelen van deze techniek geval per geval worden toegelicht.

3. Oudere mensen kunnen een vaag zicht hebben door cataract, die de lens glansloos maakt. Dit probleem begint langzaam en tast beide ogen aan, zij het niet altijd op hetzelfde moment. Cataractchirurgie (waarbij de lens wordt verwijderd en vervangen door een kunstlens) is dan wenselijk om het zicht te verbeteren.

4. Een andere oogziekte is glaucoom: de druk in het oog is te hoog, wat niets te maken heeft met de bloeddruk. De druk kan voor beide ogen verschillen en deze ziekte treedt op bij sommige mensen ouder dan 40. Het probleem: de vloeistof die in het oog wordt geproduceerd, moet vervolgens afgevoerd worden. Als de productie toeneemt en de verwijdering of de filtratie vermindert, zal de druk toenemen omdat het oog een vast orgaan is en dus niet kan uitzetten. Dit probleem kan het zicht ernstig beschadigen en moet behandeld worden met speciale oogdruppels, laser- of gewone chirurgie.

5. Diabetes: diabetici moeten zorgvuldig opgevolgd worden omdat hun ziekte het netvlies kan beschadigen, waardoor het zicht vermindert. Sommige diabetici hebben bloedingen van het netvlies en dit probleem moet met laserstralen behandeld worden om zichtverlies te vermijden of te verminderen. Het oog moet een of meerdere keren per jaar getest worden in een speciaal onderzoek, genaamd fluoangiografie om subklinische of klinische laesies te detecteren die door de laser moeten worden behandeld.

6. Een andere oorzaak van zichtverlies is macula-degeneratie. De macula is de centrale vlek van het zicht op het netvlies. Het is het meest gevoelige punt, nodig om te kunnen lezen, om foto’s te nemen, om de blik op iets te richten, enz. Bij het ouder worden kan de werking van de vlek verminderen door vasculaire problemen zoals een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, blootstelling aan UV-straling, enz.

Maculaire degeneratie

Patiënten klagen vaak over het zien van vervormde afbeeldingen of het zien van delen van woorden of tekst tijdens het lezen. In sommige gevallen bestaat er een echte centrale taak, waarbij het beeld verstoord is, wazig. Dit is een centraal scotoom.

Raadpleging is dringend nodig: het karakter en het type van maculaire degeneratie (droog of nat) zal worden bepaald en de behandeling wordt gestart.

Aanvullende onderzoeken (Fluoangiografie en OCT of Optical Coherence Tomography) laten je toe om de evolutie in de loop van de tijd te volgen.

In sommige vormen zal de behandeling bestaan uit laserapplicatie of herhaalde injecties van een nieuw en zeer duur (maar vergoed) product dat de gezichtsscherpte verbetert. Meerdere controles zijn echter essentieel omdat terugvallen vaak voorkomen.

Een eenvoudige test is de Amsler-test: bevestig een oog-voor-oog rooster, draag de leesbril en controleer op lijnen die vervormd of recht zijn. Als de lijnen vervormd zijn, raadpleegt u.

7. Rode ogen kunnen verschillende oorzaken hebben: conjunctivitis (infectie), allergie, letsel, blootstelling aan UV-straling, aanwezigheid van een vreemd voorwerp indien het probleem zich slechts aan een kant voordoet, droge ogen, enz. Ook hier een vroege en passende behandeling moet het probleem oplossen.

 

8. Oogletsels door contact met een vreemd voorwerp, door een huiselijk of auto-ongeval, moeten zonder uitstel behandeld worden.

 

9. Het losraken van het netvlies: de gevoelige netvlieslaag kan losraken van de andere lagen van het netvlies, waardoor het zicht plots vermindert. De patiënt moet behandeld worden met laser- of gewone chirurgie om het zicht zo goed mogelijk te herstellen.

 

10. Lui oog (amblyopie) en strabisme: vaak geassocieerd in de kindertijd. Als het kind om deze of gene reden niet goed ziet, zal het oog niet meer fixeren, wordt het lui en kan het afwijken. dit wordt strabismus genoemd en moet, zoals amblyopie, het snelst worden behandeld mogelijk, om de normale ontwikkeling van het oog mogelijk te maken, vóór de leeftijd van 6 à 7 jaar.

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.