Waarschuwing

Deze website werd ontwikkeld in strikte overeenstemming met de specifieke deontologische en ethische regels aanbevolen door de Orde van Geneesheren van België.

Dokter Mathys wenst zich volledig aan deze regels te houden.

Het doel van deze website is louter informatief, en kent zeker geen publicitaire doeleinden noch voor de arts, noch voor medische technieken.

De beschreven chirurgische technieken zijn gevalideerd door meerdere objectieve wetenschappelijke maatschappijen; de tekst van deze website is aanbevolen door de BSCRS (Belgian Society of Cataract & Refractive Surgery) in zijn brochures over oogoperatie en is het gevolg van het werk van verschillende oogartsen.  

De BSCRS heeft 220 leden, allemaal oogartsen.

De genoemde ziekten komen het meest voor in deze specialiteit. De lijst is niet exhaustief maar laat u toe in de meeste gevallen u met de medische terminologie te familiariseren.

Het consulteren van deze website vervangt zeker niet de medische consultatie, noch de diagnose en zeker niet het gesprek tussen patiënt en arts in het bijzonder.

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.