Andere oogheelkundige diensten

Topografie en beoordeling

We willen ook al onze operaties eenmaal per jaar opnieuw bekijken, om een topografie van het hoornvlies uit te voeren en een algemeen onderzoek van de controle, met de meting van de breking, de spanning van het oog, verificatie van het netvlies, enz.

Dit betekent dat we voor de volledige follow-up zorgen na elke operatie.

We geven een gedetailleerd rapport van onze observaties aan elke andere arts die daarom vraagt of die ons zijn patiënten toevertrouwt.

We controleren en passen de contactlenzen aan indien nodig.

Jaarlijkse controle

We willen onze patiënten elk jaar zien om hun gezichtsscherpte, oogspanning en netvlies te controleren. Rijbewijs – Rijbewijzen

We oefenen ook de vereiste examens voor rijbewijzen en vliegbewijzen uit.

Rijbewijs chauffeur - Vlieglicenties

We nemen eveneens de nodige testen af voor rijbewijzen en vlieglicenties.

"Diagnostisch" platform

Een “diagnoseplatform” is gekomen om onze apparatuur aan te vullen, om verder onderzoek van het hoornvlies uit te voeren, en in het bijzonder de analyse van oogafwijkingen, of “golffront”.

Dit is een zeer belangrijke stap in de richting van zogenaamde gepersonaliseerde behandelingen, waarbij de computer de aberraties van het oog van geval tot geval bepaalt en de best mogelijke ablatie voor de laser berekent om het best mogelijke visuele resultaat te verkrijgen .

Dit zou de weg van de toekomst zijn in refractieve chirurgie …

Op het snijvlak van technologie

Om onze onderzoeken af te ronden, is een nieuw meetinstrument voor het visuele veld geïnstalleerd; dit is een test van primair belang voor de follow-up van patiënten met glaucoom of neurologische aandoeningen.

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.